TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Giới thiệu chung về trường

Trường Mầm non Hoa Mai xã Xuân Quang được thành lập ngày 17 tháng 08 năm 2009 theo Quyết định số 4092/QĐ-UBND của UBND huyện Bảo Thắng V/v thành lập Trường Mầm non Hoa Mai xã Xuân Quang. Qua 16 năm xây dựng và phát triển đến nay quy mô trường, lớp đã được mở rộng, các công trình hạng mục được đầu tư theo hướng kiên cố hóa bằng các nguồn vốn của nhà nước kết hợp với xã hội hóa giáo dục. Hằng năm, nhà trường bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Quang, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bảo Thắng trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư, bổ sung thêm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Huy động mọi nguồn lực trong xã hội như các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, cha mẹ trẻ cùng tham gia vào việc tăng cường trang bị, mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác dạy học, cải tạo cảnh quan trường lớp. Trường có tổng diện tích 9.556.9m2 với 08/08 điểm trường đều có khuôn viên, có cổng trường, biển trường, hàng rào cây xanh, sân chơi ngoài trời phù hợp với điều kiện trường mầm non và địa phương. Nhà trường có tổng số 25 phòng trong đó: khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo là 17 phòng, khối phòng phục vụ học tập là 03 phòng (phòng giáo dục nghệ thuật, phòng giáo dục thể chất, phòng Kidsmart), khối phòng hành chính quản trị là 07 phòng. 25/25 phòng được xây dựng kiên cố, bán kiên cố. Các khối phòng có tương đối đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi và các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Cơ sở vật chất và trang thiết bị đảm bảo đáp ứng được yêu cầu mục tiêu giáo dục, nhà trường bảo quản tốt và khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi. Trường có các mô hình, khuôn viên và khu vui chơi riêng biệt, tường rào, cổng trường, biển trường và xây dựng, môi trường giáo dục đảm bảo an toàn và thân thiện phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.